Wemmers: Operational excellence in de praktijk!

apr 2021

Wemmers & kwaliteit: een lange geschiedenis

28 jaar geleden zetten we de eerste stappen in het beschrijven van onze activiteiten. Van ISO 9001, HACCP naar ISO 22000 en uiteraard GMP+. Toen was dat een noviteit, maar nu een geaccepteerde en vereiste kwaliteitsstandaard in de levensmiddelen transportmarkt. 

Inmiddels zijn al onze procedures van een zo hoge kwaliteit dat onze auditor van Lloyds tijdens de laatste audit concludeerde: “Het klopt gewoon!” 
Wemmers is met recht benoemd als een 'Quality management excellent organisatie'.


Ook mochten we een mooie plaquette ontvangen als blijk van de jaren lange & succesvolle samenwerking met Lloyds voor onze certificeringen. 

Een compliment aan al onze hard werkende medewerkers die dagelijks onderweg zijn om uw levensmiddelen veilig te vervoeren!