Duurzame logistiek

Ondernemen met oog voor het milieu

Hoe kunnen we de impact op het milieu en de omgeving verkleinen? Daar zijn we bij Wemmers Tanktransport continu mee bezig. We investeren in modern materieel, trainen chauffeurs om zuinig te rijden en investeren in energiezuinige maatregelen. Het doel: onze CO2-footprint verkleinen.

 
"Duurzaam ondernemen is voor Wemmers een belangrijk speerpunt."

Management Team

Contact
Wemmers-duurzame-logistiek-1
Jong en zuinig transportmaterieel

Onze vloot bestaat uit 240 trekkende eenheden en voldoet volledig aan de Euro 6-norm. We investeren in goed onderhouden, jong en modern materieel. Dieselmotoren worden steeds zuiniger en we zijn ook actief in gesprek met klanten over het gebruik van duurzame brandstoffen en de inzet van elektrische voertuigen. 

Hierdoor wordt de CO2-uitstoot geminimaliseerd. Ook beschikken we over 3 CNG-trekkers. Deze trucks stoten veel minder fijnstof uit dan een conventionele truck en zijn veel stiller.

Maximale beladingsgraad, minimale CO2-uitstoot

Tanktransporten voeren we zo efficiënt mogelijk uit. Onze planning en trading afdeling probeert leegrijden te voorkomen. 

Ons doel:

De beladingsgraad optimaliseren en het aantal lege kilometers tot een minimum beperken. Zo dalen logistieke kosten en wordt het milieu beschermd. Minder lege kilometers betekent namelijk ook minder CO2-uitstoot per ton vervoerd product.

Wemmers-transport-logistiek-3
Intermodaal transport
Laat uw producten vervoeren via weg, water of spoor

 

Uw producten intermodaal laten vervoeren? Wemmers is bezig met de ontwikkeling van intermodaal transport. 

Met intermodaal transport kunt u uw goederenstromen over de weg, het water of via het spoor laten transporteren. Door gebruik te maken van meerdere modaliteiten bent u verzekerd van een optimale logistieke oplossing. Het slim combineren van transport reduceert kosten en beperkt de CO2-uitstoot.

 

Wemmers-duurzame-logistiek-5
Restwarmte slim hergebruiken in tank cleaning

Maximale impact, minimale verontreiniging. Daar gaan we voor bij onze tank cleanings in Zaandam en Bleskensgraaf. Beide reinigingsstations beschikken over een eigen afvalwaterzuivering. Momenteel wordt onderzocht hoe we de waterzuivering dusdanig kunnen verfijnen dat we restwater geschikt kunnen maken voor hergebruik.
Ook benutten we de warmte uit restwater om vers water te verwarmen.

Door vers water te verwarmen met restwater wordt circa 30% energie bespaard. Ook wordt de CO2-uitstoot met circa 150 ton per jaar gereduceerd! Bijkomend voordeel: de zuivering werkt efficiënter en verontreinigingen worden beter afgevangen als water op een lagere temperatuur naar de zuiveringsinstallatie gaat.

Wemmers doet mee aan het Lean & Green Award programma

Onze inspanningen om te verduurzamen hebben resultaat. 

Zo hebben we in 2022 onze eerste Lean & Green Star in ontvangst genomen. 

Lean & Green is een Europees programma voor de transportsector met als doel om de CO2-uitstoot te reduceren. 

De Lean & Green Star hebben we onder meer gekregen omdat we er in zijn geslaagd om de CO2-uitstoot met minimaal 20% te reduceren.

Chauffeurs getraind in Zuinig Rijden

De rijstijl van de chauffeur heeft grote invloed op het verbruik. Onze chauffeurs krijgen de training ‘Het Nieuwe Rijden’. In deze training krijgen ze tips en tools om zuiniger te rijden. Zo verlagen we het verbruik en verminderen we de CO2-uitstoot. Uiteraard blijft het niet bij een training. Het rijgedrag van chauffeur wordt actief gemonitord. Waar nodig worden chauffeurs begeleid om hun rijstijl te verbeteren.

LED-verlichting in kantoren

Ook in onze kantoren en gebouwen werken we aan duurzaamheid. 

We hebben bijvoorbeeld LED-verlichting in onze kantoren en op de buitenterreinen. We kijken continu hoe wij onze locaties verder kunnen verduurzamen om energie te besparen.

Wemmers_Duurzame_logistiek
Wemmers heeft de hoogste Ecostars-beoordeling

 

Ecostars is een programma van de gemeente Rotterdam dat ondernemers op weg helpt naar schone en slimme logistiek. Het programma laat zien dat Wemmers al grote stappen heeft gemaakt op duurzaamheidsgebied in wegtransport.

 

Onder meer vanwege het feit dat de gehele vloot bestaat uit Euro 6-voertuigen heeft Wemmers de hoogste Ecostars-beoordeling ontvangen. Opleiding, doorlopende training en monitoring van het rijgedrag van chauffeurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan die maximale score.

Wemmers & Blauwzaam

Al sinds de oprichting van stichting Blauwzaam is Wemmers Tanktransport onderdeel van Blauwzaam: een groep koplopers in duurzaamheid. Stichting Blauwzaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio.

Dit gebeurt door duurzaam ondernemen in de regio Alblasserwaard/ Vijfherenlanden te promoten en een platform te zijn voor lokale ondernemingen. 

Sinds november 2015 is Wemmers volledig partner om zo de stichting Blauwzaam blijvend te ondersteunen.

Wemmers-transport-logistiek-8
Wemmers & EcoVadis

 

EcoVadis is een standaard die wordt omarmd door een groot deel van de (levensmiddelen)industrie. Wemmers is als onderdeel van de Nijhof-Wassink Group verbonden aan EcoVadis. 

 

EcoVadis is een mondiaal platform dat bedrijven aanmoedigt om verder te verbeteren op milieu- en sociaal gebied. Het toont onder meer aan hoe je als bedrijf omgaat met CO2-reductie en personeel.

Benieuwd hoe we uw vloeibare levensmiddelen duurzaam kunnen vervoeren?

Neem contact met ons op!

Eric Goverde
Eric Goverde
 Klaas Wezeman
Klaas Wezeman