Duitsland - Forse stijging Mauttarieven in 2019

mei 2018

Het volgende nieuwsbericht is integraal overgenomen van de TLN website:

Duitsland - Uitbreiding Maut op alle Bundesstrassen per 1 juli 2018 en forse stijging Mauttarieven in 2019
TLN ontvangt nog veel vragen over de uitbreiding van de Duitse Maut op alle Bundesstrassen die per 1 juli van dit jaar ingaat. TLN heeft u hierover het afgelopen jaar meerdere malen via deze berichtenservice geïnformeerd. Het tarief zal gelijk zijn aan het tarief op de Autobahn. Daarnaast isTLN deze week onaangenaam verrast door het besluit van de Duitse regering om de Mauttarieven per 1 januari 2019 enorm te verhogen. Hier staan de nieuwe tarieven voor voertuigen met drie of meer assen.
 
TLN heeft meteen contact opgenomen met haar Duitse zusterorganisaties voor overleg. Zij geven aan dat deze enorme verhoging nauwelijks aan te vechten is. De Duitse regering heeft allereerst te maken met flinke tekorten voor onderhoud en aanleg van het wegennet. Ten tweede zijn voor 2019 (conform Europese wetgeving) externe kosten van geluidsoverlast, naast de al bestaande milieubelasting, doorberekend in deze nieuwe tarieven. Positief punt is dat de extra inkomsten volledig worden herinvesteerd in infrastructuur. Ten slotte is een nieuwe berekeningsmethodiek qua rentecalculatie toegepast. Vervoer op/in en door Duitsland zal in 2019 dus fors duurder worden. Nederlandse vervoerders gaan op jaarbasis gemiddeld 34 procent meer Maut betalen: van 139 naar 186 miljoen euro.

 

Voor het volledige bericht klik hier.