Vloeibare levensmiddelen

Wagenpark

De diversiteit van de te vervoeren producten vraagt om specifieke oplossingen en een gevarieerd wagenpark. Daarom heeft Wemmers onder andere de volgende oplossingen.

  • Speciale kip-opleggers om bij vloeistoffen met een hoge viscositeit de eventuele restlading tot een minimum te beperken.
  • Verwarmbare tanks met variabele temperatuurinstelling, desgewenst in te stellen per compartiment en zonodig uitgerust met een pomp om dik vloeibare producten zonder problemen op te kunnen lossen.

Alle tankopleggers zijn uitgerust met een micronfilter eventueel aangevuld met een sterielfilter.

  • Tankcontainers voor onbegeleid (multimodaal) transport of voor geconditioneerde tijdelijke opslag.
  • Alle vrachtwagens zijn uitgerust met een compressor en in de cabine een GSM-telefoon, gekoppeld aan een boordcomputer installatie.

Georganiseerd vanuit centraal Nederland vervoeren wij uw product naar de Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië, Noord-Italië, Polen, Tsjechië, Hongarije, Kroatië en Slovenië.

Andere bestemmingen zijn in ontwikkeling en kunnen we in overleg altijd bespreken.

Belangrijk voor u is dat Wemmers Tanktransport uw product zorgvuldig, flexibel, snel en goed op de eindbestemming aflevert. Het heeft daarin een betrouwbare naam hoog te houden, voor nu én in de toekomst. 

Voorwaarden en condities

De Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen over de weg 2002 zijn naast de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 (beide gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Amsterdam en Rotterdam) van toepassing zowel op ons nationaal als op ons internationaal vervoer.

Daarnaast zijn op het internationale vervoer de CMR Condities van toepassing.

Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn ook te lezen via bovenstaande links op onze website.