Lean and Green

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wemmers onderdeel van Duurzaam Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Op de website van Het Kontakt is te lezen dat Wemmers Tanktransport deel uit maakt van een kopgroepje dat energieverbruik in hun branche wil terugdringen. 

Lean & Green Wemmers = duurzaam

Duurzaamheid, klimaatverandering het verminderen van Co2 uitstoot, het zijn veelgehoorde termen in dit groene tijdperk. Overheden en het bedrijfsleven stellen zichzelf ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van schadelijke stoffen. Ook de logistieke keten houdt in haar besluitvorming steeds meer rekening met de emissies in het logistieke proces.

Uiteraard blijft Wemmers Tanktransport daarin niet achter.

Wemmers Tanktransport heeft zich gecommitteerd aan een project met de naam Lean and Grean. Het is een project wat door “Duurzaam Logistiek/Connekt wordt gestimuleerd. De doelstelling is om in 2012 een groep van 250 koplopers bij elkaar te hebben die allemaal 20% COreduceren in hun logistieke proces (basis gegevens 2007). Een ambitieuze doelstelling die past binnen het streven van Wemmers Tanktransport B.V.